Tietoa meistä

Jäsensopimus

Actic jäsenyyttä koskevat sopimusehdot

Jäsenyys

Jäsenyys on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä toiselle henkilölle. Jäsenyyttä ei
voi irtisanoa ennenaikaisesti vaan se on sovitun sopimuskauden voimassa. Jäsenyyden
jäädyttäminen on mahdollista poikkeustilanteissa kuten sairastapauksessa lääkärintodistusta
vastaan, ajassa eteenpäin. Sovittu sopimuskausi on ajanjakso, jonka sopimuksen on sovittu
olevan vähintään voimassa, laskettuna sovitusta alkamispäivämäärästä sidonnaisuuskauden loppuun.
Sidonnaisuuskauden jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi, jolloin se on irtisanottavissa
kirjallisesti yhden kuukauden irtisanomisajalla laskettuna irtisanomiskuukauden päättymisestä.
Jäsenkortti tai kulkuranneke on palautettava Actic-kuntokeskukseen viimeistään jäsenkortin
päättymispäivänä. Actic pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyys päättymään välittömin vaikutuksin
syitä ilmoittamatta. Tällöin käyttämättä oleva osuus maksetusta jäsenmaksusta palautetaan.
Törkeän sääntörikkomuksen, kuten jäsenkortin ulkopuoliselle lainaamisen perusteella jäsenyys
päätetään mahdollista käyttämättä olevaa jäsenyysaikaa tai jäsenmaksua palauttamatta. Actic
ei vastaa mistään vammasta ja/tai vahingosta, joka aiheutuu jäsenelle tai henkilölle, josta jäsen
on vastuussa eikä myöskään omaisuudesta, joka kuuluu jäsenelle tai on luovutettu jäsenelle,
tai henkilölle josta jäsen on vastuussa. Jäsen on vastuussa siitä, että hän on asianmukaisessa
fyysisessä kunnossa voidakseen osallistua harjoitteluun ja hoitoon. Jäsenyyden vähimmäisikä
on 16 vuotta. Jäsenyyden myöntämiseksi on maksettava jäsenmaksu. Jäseneltä, joka on
valinnut maksutavaksi e-laskun tai suoramaksun, veloitetaan jäsenmaksu ensimmäisen
kuukausimaksun yhteydessä ellei sitä ole maksettu käteisellä ostohetkellä.

Saatavuus

Kausiluonteiset muutokset aukioloaikoihin/aukioloon eivät oikeuta voimassaolevan sopimuksen
pidennykseen tai maksujen hyvityksiin. Uinti on mahdollista ainoastaan uintiosaston
aukioloaikoina. Aukioloajat ilmenevät kuntokeskuksessa esillä olevista ilmoituksista.

Viihtyvyys ja hygienia

Jäsenen ja tämän vieraiden tulee noudattaa Acticin henkilökunnan suullisesti tai kirjallisesti
ilmoittamia viihtyvyyttä, hygieniaa, harjoittelumetodeja ja järjestystä koskevia sääntöjä.

Doping

Kiellettyjen doping-aineiden tai vastaavien suoritusta kohentavien aineiden käyttö ja/tai myynti
on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen välittömin vaikutuksin ilman mahdollisen
käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.

Suostumus

Annan suostumukseni siihen, että Actic voi olla minuun yhteydessä sähköpostitse, tekstiviestein
ja puhelimitse niin kauan kun olen jäsenenä Acticissa sekä 18 kuukauden ajan jäsenyyden
päättymisestä. Voin milloin tahansa pyytää Acticia lopettamaan tällaisen yhteydenpidon.

Hinnanmuutokset

E-laskutukseen/suoramaksuun perustuvat kuukausimaksut ovat sidonnaisuuskauden
aikana suojattuja kaikkia mahdollisia hinnanmuutoksia vastaan, pois lukien mahdolliset
arvonlisäveron korotuksiin perustuvat muutokset. Sidonnaisuuskauden jälkeen Actic voi
toteuttaa hinnanmuutoksia ilmoittamalla niistä jäsenelle vähintään 60 päivää etukäteen.

E-laskutus

E-laskujen vastaanotto verkkopankissa on Actic Finland Oy:n jäsenmaksuveloituksissa
käyttämä palvelu, jossa lähettäjä toimittaa vastaanottajalle osoitetun laskun sähköisesti
kuukausittain verkkopankkiin. Tämä tapahtuu noin viikko ennen eräpäivää, joka on kunkin
kuukauden 28. päivä. Sopiessaan e-laskujen vastaanotosta verkkopankissa asiakas hyväksyy
itseään sitoviksi näiden yleisten ehtojen lisäksi oman pankkinsa pankkikohtaiset ehdot. E-laskuihin perustuvat maksut välitetään tilisiirtoina. Asiakas vastaa kaikista tavanomaisista
kuluista, jotka aiheutuvat siitä että kuukausimaksua ei e-laskutusvaltuutuksen tai tilillä olevan
katteen puuttumisen vuoksi ole voitu laskuttaa asiakkaan tililtä eräpäivänä. Tällaisia kuluja ovat
mm. maksumuistutusmaksu, viivästyskorko ja perintäkulut. Asiakas voi etukäteen sopia pankin
kanssa siitä, että pankki veloittaa laskuttajan verkkopankkiin toimittaman yksilöidyn e-laskun
asiakkaan tililtä eräpäivänä, jos pankki tällaista palvelua verkkopankissaan tarjoaa. Maksua
ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun se on veloitettu asiakkaan tililtä. Asiakas voi halutessaan
muuttaa e-laskun maksutiliä. E-laskusta ei tule ilmoitusta kotiin postitse, mutta asiakas voi
halutessaan ottaa verkkopankissa käyttöön sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksen e-laskujen
saapumisesta pankin tarjotessa kyseistä palvelua. Ilmoituspalvelu voi olla maksullinen. Asiakas
saa Acticilta viitenumeron, jonka avulla hän aktivoi e-laskutuksen verkkopankissaan. Acticin
saatua pankilta e-laskusopimusvahvistuksen, voidaan e-laskutus toteuttaa.

Suoramaksu

Suoramaksupalvelu on tarkoitettu vaihtoehdoksi maksajille, joilla ei ole käytössään
verkkopankkia. Suoramaksupalvelussa pankki maksaa sovitut laskut automaattisesti
eräpäivänä maksajan tililtä tämän antaman toimeksiannon mukaisesti. Pankilla on tieto
laskuttajista, jotka tarjoavat suoramaksupalvelua. Asiakas antaa Acticin laskutustiedot ja
suoramaksutoimeksiannon pankilleen. Pankki toimittaa Acticille tiedon maksajan maksutavasta.
Laskua koskeviin huomautuksiin ja kyselyihin vastaa Actic. Laskun eräpäivänä pankki maksaa
laskut tilisiirtona asiakkaan tililtä. Tilisiirtoon sovelletaan maksujen välityksen yleisiä ehtoja.
Halutessaan lopettaa jatkuvan suoramaksutoimeksiannon tulee maksajan olla yhteydessä
pankkiin. Mikäli asiakkaan mielestä suoramaksulla maksettu summa on virheellinen, tulee
hänen olla yhteydessä suoraan Acticiin. Actic on aina velvollinen palauttamaan sellaisen
suorituksen, johon hänellä ei ole oikeutta.

Jäsenyyden päättäminen maksujen jäädessä suorittamatta

Mikäli maksuja ei suoriteta sovittujen maksuehtojen mukaisesti, harjoitteluoikeus suljetaan
jäseneltä siihen asti kunnes maksut on suoritettu.

Vähimmäisikä e-laskulla tai suoramaksulla maksaessa

Vähimmäisikä sopimuksen solmimiselle on 18 vuotta. Jäseneltä, joka ei ole täyttänyt vielä 18
vuotta edellytetään, että huoltaja allekirjoittaa jäsensopimuksen sekä sitoutuu maksuvastuuseen
jäsenen puolesta.

Jäsenkortti / Kulkuranneke

Jäsenkortin tai kulkurannekkeen katoamisesta on ilmoitettava Acticille. Tällöin jäsenkortti tai
kulkuranneke uusitaan 10 euron korvausta vastaan.

Sopimusehdot

Actic pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja.

Kokeile maksutta

Täytä lomakkeen tiedot, niin saat koodin, jonka voit näyttää keskuksessa.

 

Ota ensimmäinen askel

Täytä lomake ja hanki koodi, jonka näet laitoksessa.

Etsitään henkilötietoja...

Sinulla on jo aktiivinen jäsenyys ja tämän vuoksi et voi käyttää Kokeile-tarjousta. Ota yhteyttä kuntokeskukseesi jos sinulla on kysymyksiä jäsenyydestäsi

Sinulla on jo jäsentili ja tämän vuoksi et voi käyttää Kokeile-tarjousta. Ota yhteyttä kuntokeskukseesi jos sinulla on kysymyksiä jäsenyydestäsi

Antamasi henkilötunnus ei ole kelvollinen

Et valitettavasti voi ostaa jäsenyyttä, koska olet alle 18-vuotias. Tule kuntokeskukseemme täysi-ikäisen vanhemman tai huoltajan kanssa, ja autamme sinua liittymään jäseneksi.

  • Henkilökotiedot

    Käsittelemme henkilötietonne hallitaksemme sopimustanne kanssamme, parantaaksemme palvelukokemustanne sekä tehdäksemme kokemuksestanne niin mukavan kuin mahdollista. Klikkaa "Katso ehdot" lukeaksesi lisää tietosuojakäytännöstämme.

  • Jag har läst och godkänner Actic´s villkor
  • Nyt mennään!

Nyt mennään!