Evästeet (Cookies)

Evästeet (cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto pyytää saada tallentaa tietokoneellesi.

Evästeitä käytetään monilla verkkosivustoilla eri toimintojen tarjoamiseksi. Evästeen sisältämiä tietoja voidaan myös käyttää käyttäjän selailutottumusten seuraamiseen.

Sähköisestä viestinnästä annetun lain mukaan kaikille evästeitä käyttävillä verkkosivustoilla vieraileville on ilmoitettava, että verkkosivusto käyttää evästeitä, sekä annettava tietoa evästeiden käyttötarkoituksesta. Vierailijan on lisäksi annettava suostumuksensa evästeiden käytölle.

 

Henkilötietolaki

Ruotsin henkilötietolaki (Personuppgiftslagen, PuL) astui voimaan vuonna 1998. Sen tarkoituksena on suojata ihmisiä yksityisyyden loukkaamiselta henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Henkilötietojen käsittely on käsitteenä laaja. Se kattaa muun muassa tietojen keräämisen, rekisteröinnin, tallennuksen, muokkaamisen, jakelun ja poistamisen. Henkilötietolaki perustuu EU-tasolla sovittuihin yhteisiin sääntöihin eli niin sanottuun tietosuojadirektiiviin. Myös muissa EU-maissa on käytössä vastaavia tietosuojalakeja, mikä helpottaa tiedonvaihtoa unionin sisällä.

Henkilötietolaissa määritetään, miten henkilötietoja saa käsitellä. Laki painottaa suurelta osin suostumusta sekä tietojen antamista rekisteröidyille henkilöille. Se sisältää myös turvallisuuteen ja virheellisten tietojen korjaamiseen liittyviä sääntöjä. Yritykset, viranomaiset, järjestöt ja muut tahot voivat nimittää tietosuojavaltuutetun, joka valvoo itsenäisesti, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti organisaation sisällä.

 

Rakenteelliset ja rakenteettomat tiedot

Sovellettavat henkilötietolain säännöt riippuvat lähetettävien henkilötietojen rakenteesta. Jos henkilötiedot tallennetaan tietokantaan tai johonkin muuhun rekisteriin, tietojen katsotaan olevan rakenteellisia. Jos henkilötiedot lähetetään esimerkiksi tekstin sisällä tai sähköpostissa, tiedot ovat rakenteettomia. Rakenteellisten henkilötietojen käsittelylle on huomattavasti enemmän sääntöjä kuin rakenteettomille tiedoille.

Lue lisää rakenteellisista ja rakenteettomista henkilötiedoista

Poikkeukset ja muut lait

Muiden lakien erityissäännöksiä sovelletaan ensisijaisina henkilötietolain säännöksiin nähden. Esimerkkejä tällaisista laeista ovat lait, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä verohallinnossa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja poliisin toimesta. Henkilötietolakia ei sovelleta täysin yksityiseen henkilötietojen käsittelyyn. On myös olemassa julkisuusperiaatetta sekä lehdistön- ja ilmaisunvapautta koskevia poikkeuksia.