Allekirjoitus

Vastuullinen maksaja/jäsen vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä jäsenyyden sopimusehdot.

Suostumus maksamiseen e-laskulla

Allekirjoittanut (”maksaja”) suostuu siihen, että maksu voidaan suorittaa ilmoitetulta tililtä tai maksajan myöhemmin ilmoittamalta tililtä ilmoitetun maksun vastaanottajan pyynnöstä maksun suorittamiseksi vastaanottajalle tiettynä päivänä (”eräpäivä”) e-laskulla. Tarkoitusta varten annettuja henkilötietoja
käsittelee maksajan maksupalveluntoimittaja, maksun vastaanottaja, maksun vastaanottajan maksupalveluntoimittaja ja
e-laskun tarjoaja palvelun hallinnoimiseksi. Tämän henkilötietokäsittelyn rekisterinpitäjiä ovat maksajan maksupalveluntoimittaja, maksun vastaanottaja ja maksun vastaanottajan maksupalveluntoimittaja. Maksaja voi koska tahansa pyytää pääsyä
henkilötietoihin tai niiden oikaisua ottamalla yhteyttä maksajan maksupalveluntoimittajaan. Lisätietoja maksujen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on tilin ehdoissa ja maksun vastaanottajan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Maksaja voi koska tahansa lopettaa palvelun kokonaan.

Yleiset ehdot

Yleistä

Nämä yleiset ehdot muodostavat liitteen tähän ACTIC Finland Oy:n (jäljempänä ”Actic”) ja jäsenen väliseen jäsenyyssopimukseen (jäljempänä ”jäsensopimus”). Nämä yleiset ehdot ovat soveltuvin osin voimassa myös muussa kanssakäymisessä Acticin kanssa, mukaan lukien tutustumiskäynti jossain Acticin kuntosalilla. Tutustumiskäynnillä sinua kohdellaan kuin jäsentä, mutta vain tutustumiskäyntijakson aikana.

Jäsenyys

Acticin jäsenyys on henkilökohtainen, eikä jäsen saa luovuttaa sitä kenellekään muulle.
Jäsenyyttä ei voi sanoa irti ennenaikaisesti, vaan se on voimassa sopimusajan. Sopimusaika on sovittu vähimmäisaikajakso, jolloin jäsensopimus ja yleiset ehdot ovat voimassa. Se lasketaan sovitusta alkamispäivästä sitoutumisajan loppuun. Actic ei ota vastuuta jäsenelle tai henkilölle, josta jäsen on vastuussa, kuuluvalle tai luovutetulle omaisuudelle koituvista vahingoista ja/tai tappioista. Actic vastaa kuitenkin jäsenelle tai henkilölle, josta jäsen on vastuussa, kuuluvalle tai luovutetulle omaisuudelle koituvista vahingoista ja/tai tappioista, jos se johtuu Acticin huolimattomuudesta. Jäsen vastaa siitä, että hän on sopivassa fyysisessä kunnossa harjoittelua varten. Acticin jäsenyyden minimi-ikä on 16 vuotta. Alle 18-vuotiaalle vaaditaan huoltajan hyväksyntä. Jäsen vastaa siitä, että hän ilmoittaa Acticille osoitteenmuutoksesta (sis. sähköpostiosoitteen muutos). Jäsenyyden myöntämisen yhteydessä on maksettava jäsenmaksu. Jos jäsen on valinnut maksutavaksi e-laskun, jäsenmaksu veloitetaan ensimmäisen kuukausimaksun yhteydessä.

Saatavuus

Aukioloaikojen kausittaiset muutokset eivät oikeuta voimassa olevan
jäsensopimuksen pidennykseen. Uinti on käytettävissä ainoastaan uimahallin aukioloaikoina. Aukioloajat ilmenevät toimipaikan ilmoituksesta.

Viihtyisyys, hygienia ja yleinen siisteys

Jäsenten tulee noudattaa viihtyisyyttä, hygieniaa, yleistä siisteyttä,
harjoittelumenetelmiä ja järjestystä koskevia sääntöjä, joista Acticin henkilöstö ilmoittaa ajoittain kirjallisesti tai suullisesti.

Doping ja muut törkeät väärinkäytökset

Suomen antidopingtoimikunnan kiellettyjen aineiden listalla olevien dopingaineiden tai vastaavien suorituskykyä parantavien valmisteiden käyttö ja/tai myynti on ankarasti kielletty kaikilla Acticin kuntosaleilla. Actic pidättää oikeuden pitää dopingtarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta. Muut törkeät väärinkäytökset, kuten uhkaava tai väkivaltainen käyttäytyminen tai muut vastaavat väärinkäytökset, ovat ankarasti kiellettyjä Acticin kaikilla kuntosaleilla.

Jäsensopimuksen ja -ehtojen muutokset

Actic pidättää oikeuden muuttaa jäsensopimusta tai sen yleisiä ehtoja. Jos muutoksista koituu jäsenelle haittaa, jäsen voi irtisanoa jäsenyyden muutoksen voimaantulosta alkaen, jos irtisanominen tehdään viimeistään 30 vuorokauden kuluessa Acticin tiedon vastaanottamisesta. Actic lupaa ilmoittaa sellaisista jäsensopimuksen ja yleisten ehtojen muutoksista jäsenille kirjallisesti viimeistään 60 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa.

Lain valinta ja kiistojen ratkaisu

Yleisiä ehtoja ja jäsensopimusta tulkitaan Suomen lain mukaan. Acticin ja jäsenen välille näistä yleisistä ehdoista tai jäsensopimuksesta aiheutuva kiista ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Acticin ja jäsenen tulee kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä pääsemään sovintoon asiasta. Jäsen voi yrittää saada kiistan ratkaistuksi myös Kuluttajaviranomaisen toimesta.

Yhteydenotto

Actic voi pitää minuun yhteyttä sähköpostin, tekstiviestien, sovelluksen ja puhelimen välityksellä niin kauan kuin olen Acticin jäsen ja 18 kuukauden ajan sen jälkeen, kun jäsenyys on päättynyt. Voin milloin tahansa pyytää Acticia lopettamaan tällaisen yhteydenpidon.

Hinta ja hintamuutokset

Jäsenen tulee maksaa jäsenyydestään jäsensopimuksessa ilmenevä hinta. Sitoutumisaikana hinta on suojattu kaikenlaisilta hinnankorotuksilta. Jos Actic haluaa muuttaa hintaa sitoutumisajan jälkeen, Actic on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle sellaisesta korotuksesta viimeistään 60 vuorokautta ennen hinnankorotuksen voimaantuloa, jolloin jäsenellä on oikeus sanoa jäsenyys irti hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen. Jäsenelle ilmoitetaan kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse Acticin jäsentietoihin rekisteröityjen tietojen mukaisesti. Jos jäsen haluaa sanoa jäsenyytensä irti hinnan korotuksen vuoksi, jäsenen on viimeistään 30 vuorokauden kuluessa Acticin tiedon vastaanottamisesta sanottava Actic-jäsenyytensä irti näissä ehdoissa säädetyn mukaisesti.

Jäsenkortti/kulkuranneke

Jäsenkortti/kulkuranneke on arvoasiakirja, jonka katoamisesta on ilmoitettava Acticille. Uusi jäsenkortti annetaan 10 euron korvausta vastaan.

E-lasku

E-lasku tililtä tapahtuu joka kuukauden 28. päivä, jota varten jäsen sitoutuu varmistamaan, että ilmoitetulla tilillä on riittävästi katetta. Jos tilillä ei ole katetta, Actic lähettää jäsenelle maksumuistutuksen. Maksumuistutukseen lisätään lakisääteinen muistutusmaksu. Avisointi katsotaan tehdyksi toistaiseksi näiden ehtojen kautta.

Jäsenyyden irtisanominen

Jäsentä suositellaan tekemään jäsenyytensä irtisanominen jollain Acticin kuntosalilla. Jos jäsenen ei ole mahdollista saapua henkilökohtaisesti Acticin kuntosalille, jäsen voi irtisanoa jäsenyytensä puhelimitse tai jäsentietoihin kirjatusta sähköpostiosoitteesta. Irtisanominen tehdään Acticille kuntokeskuskohtaiseen puhelinnumeroon tai sähköpostiin. Actic vahvistaa jäsenyyden irtisanomisen kirjallisesti ja sisällyttää viestiin mm. jäsenyyden irtisanomispäivän, viimeisen maksupäivän ja viimeisen harjoituspäivän. Jäsen voi irtisanoa säännöllisen e-laskun vasta sitoutumisajan kuluttua loppuun. Irtisanomisaika on yksi kuukausi plus irtisanomiskuukauden jäljellä olevat päivät. E-laskulla maksajalla on oikeus lopettaa e-laskulla tapahtuvat maksut. Lopettamisen jälkeisten sitoutumisaikaan kuuluvien kuukausien aikana veloitus tapahtuu kuukausittaisilla tilillepanoilmoituksilla. Actic pidättää oikeuden välittömästi irtisanoa jäsenyys ilmoitetusta syystä. Sellaiseen välittömään irtisanomiseen oikeuttavia syitä ovat mm. jäsenkortin lainaaminen luvattomalle henkilölle, ”Doping ja muut törkeät väärinkäytökset” -ehtojen vastainen toiminta, suorittamatta jätetyt maksut tai olennaisella tavalla ”Viihtyisyys, hygienia ja yleinen siisteys” -ehtojen vastainen toiminta tai muu toiminta, joka on olennaisella tavalla jäsensopimuksen tai yleisten ehtojen vastaista. Ilmoitus tällaisesta välittömästä irtisanomisesta ja sen syistä toimitetaan jäsenelle kirjallisesti, ja jäsenellä on mahdollisuus 10 vuorokauden sisällä tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta tehdä oikaisu, jos näissä yleisissä ehdoissa ei nimenomaisesti muuta ilmaista. Välittömässä irtisanomisessa, jonka yhteydessä voidaan tehdä oikaisu, palautetaan käyttämätön jäsenmaksu, jos sellainen on maksettu. Jos jäsen lainaa jäsenkorttiaan luvatta luvattomalle henkilölle tai toimii ”Doping tai muut törkeät väärinkäytökset” -ehtojen vastaisesti, jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisua.

Suorittamatta jätetty maksu

Kolmen kuukausimaksun suorituksen puuttuessa jäsen ja Actic hyväksyvät sen, että kaikki jäljellä olevat kuukausimaksut koko sitoutumisajalta lankeavat maksettavaksi välittömästi. E-laskun nostoyrityksen yhteydessä puuttuva kate tulkitaan suorittamatta jätetyksi maksuksi. Acticilla on kolmen suorittamatta jätetyn kuukausimaksun jälkeen oikeus lähettää jäsenelle kaikista jäljellä olevista kuukausimaksuista tilillepanoilmoitus, joka jäsen on velvollinen maksamaan.

Pankkitilin tiedot

Jos maksaja haluaa vaihtaa tiliä, josta veloitukset tapahtuvat, hänen on käännyttävä asiassa tiliä hoitavan pankin puoleen. Tilinumero on tilinhaltijan ja pankin välinen asia.

Palvelun käytön katkaisu maksamatta jääneen maksun vuoksi

Jos maksua ei suoriteta voimassa olevan jäsensopimuksen ja yleisten ehtojen mukaisesti, jäsenen palvelun käyttö katkaistaan, kunnes koko maksu on suoritettu.

Vähimmäisikä suoraveloituksella maksettaessa

Acticin e-laskusopimuksen allekirjoittamisen vähimmäisikä on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaan jäsensopimukseen vaaditaan huoltajan allekirjoitus ja huoltajan maksuvastuu.

Jäsenyyden keskeytys

Jäsenellä on oikeus keskeyttää jäsenyytensä vamman, sairauden ja raskauden ajaksi sekä työn, opiskelujen tai asevelvollisuuden suorittamiseksi toisella paikkakunnalla esittämällä todistuksen, joka vahvistaa keskeytyksen syyn. Tällainen jäsenyyden keskeytys voi tapahtua vähintään 1 kuukausi ja enintään 12 kuukautta kerrallaan. Keskeytys voi koskea ainoastaan kokonaisia kuukausia ja ajassa eteenpäin. Keskeytysjakson aikana jäsen ei voi hyödyntää Acticin tarjontaa. Jäsensopimusta pidennetään ajalla, jonka Actic hyväksyy keskeytykseksi, eikä kuukausimaksua veloiteta keskeytysjaksolta.

Henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, joka on annettu 27.4.2016 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). Rekisteröidyllä jäsenellä on aina mahdollisuus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Jäsenellä on muun muassa oikeus saada mahdolliset virheelliset henkilötiedot korjattua. Lisätietoja jäsenen oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä löytyy voimassa olevasta henkilötietokäytännöstä osoitteesta www.actic.fi ja Acticin kuntosaleilta.

Oston peruuttamisoikeus

Sinulla on aina 14 vuorokauden peruuttamisoikeus, kun muodostat jäsenyyden osoitteessa Actic.fi tai puhelimitse. Jos haluat peruuttaa ostosi, ota yhteys kuntokeskuskohtaiseen puhelinnumeroon tai sähköpostiin ennen peruuttamisajan päättymistä. Maksetun jäsenmaksun palautus suoritetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet ilmoittanut meille peruuttavasi oston.

E-laskusopimus

Yleistä

E-lasku on maksupalvelu, jossa maksuja suoritetaan maksajan tililtä maksun vastaanottajan aloitteesta. Jotta maksaja pystyisi maksamaan e-laskulla, maksajan on annettava suostumuksensa maksun vastaanottajalle, että tämä voi ottaa maksuja maksajan tililtä. Lisäksi maksajan maksupalveluntoimittajan (esim. pankin tai maksulaitoksen) tulee hyväksyä, että tiliä voidaan käyttää e-laskutukseen. Lisäksi maksun vastaanottajan tulee hyväksyä maksaja e-laskun käyttäjäksi.

Maksajan maksupalveluntoimittaja ei ole velvollinen testaamaan maksajan kelpoisuutta tai ilmoittamaan maksajalle etukäteen suoritettavista nostoista. Nosto veloitetaan maksajan tililtä maksajan maksupalveluntoimittajan sääntöjen mukaisesti. Maksaja saa ilmoituksen nostosta maksupalveluntoimittajaltaan. Suostumus voidaan maksajan pyynnöstä siirtää maksupalveluntoimittajan muulle tilille tai muun maksupalveluntoimittajan tilille.

Pankkipäivän määritys

Pankkipäivä tarkoittaa kaikkia päiviä, lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita, juhannusaattoa, jouluaattoa ja uudenvuodenaattoa tai muuta yleistä vapaapäivää.

Tietoa maksamisesta

Maksun vastaanottajan tulee ilmoittaa maksajalle erän suuruus, eräpäivä ja maksutapa viimeistään kahdeksan pankkipäivää ennen eräpäivää. Ilmoitus voidaan tehdä ennen jokaista yksittäistä eräpäivää tai yhdellä kertaa useista tulevista eräpäivistä. Jos ilmoitus kattaa useita tulevia eräpäiviä, ilmoitus on jätettävä viimeistään kahdeksan pankkipäivää ennen ensimmäistä eräpäivää. Tämä ei koske kuitenkaan tapauksia, joissa maksaja on hyväksynyt noston kaupan yhteydessä tai tilatessaan tavaran tai palvelun. Siinä tapauksessa maksaja saa maksun vastaanottajalta ilmoituksen erän suuruudesta, eräpäivästä ja maksutavasta oston ja/tai tilauksen yhteydessä. Tämän suostumuksen allekirjoittamisen yhteydessä maksaja hyväksyy sen, että tämän kohdan mukaisen maksun vastaanottajan ilmoituksen kattamat maksut suoritetaan.

Tilillä on oltava katetta

Jos maksajalla ei ole tilillä katetta eräpäivänä, maksuja ei välttämättä voida suorittaa.

Jos tilillä ei ole eräpäivänä katetta maksua varten, maksun vastaanottaja saa tehdä lisää nostoyrityksiä tulevina pankkipäivinä. Maksaja voi pyynnöstä saada tietoa siitä, kuinka monta nostoyritystä maksun vastaanottaja on tehnyt.

Maksamisen pysäytys (maksumääräyksen peruutus)

Maksaja saa pysäyttää maksun ottamalla yhteyttä joko maksun vastaanottajaan viimeistään kaksi pankkipäivää ennen eräpäivää tai maksupalveluntoimittajaansa viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä maksupalveluntoimittajan ilmoittamana ajankohtana.

Jos maksaja pysäyttää maksun edellä mainitun mukaisesti, ajankohtainen maksu pysäytetään yksittäistapauksessa. Jos maksaja haluaa pysäyttää kaikki tulevat maksun vastaanottajan nostamat maksut, maksajan täytyy peruuttaa suostumus.

Suostumuksen voimassaoloaika ja peruutus

Suostumus on voimassa toistaiseksi. Maksajalla on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumus ottamalla yhteyttä maksujen vastaanottajaan tai maksupalveluntoimittajaansa. Vielä suorittamatta olevien maksujen pysäyttämiseksi ilmoitus suostumuksen peruutuksesta on oltava maksun vastaanottajalla viimeistään viisi pankkipäivää ennen eräpäivää tai maksajan maksupalveluntoimittajalla viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä maksupalveluntoimittajan ilmoittamana ajankohtana.

Maksun vastaanottajan ja maksajan maksupalveluntoimittajan oikeus lopettaa e-laskutus

Maksun vastaanottajalla on oikeus lopettaa maksajan e-lasku kolmekymmentä vuorokautta sen jälkeen, kun maksun vastaanottaja on ilmoittanut maksajalle asiasta. Maksun vastaanottajalla on kuitenkin oikeus lopettaa maksajan e-laskutus viipymättä, jos maksajalla ei ole toistuvasti ollut riittävästi katetta tilillä eräpäivänä tai jos tili suostumuksella suljetaan tai jos maksun vastaanottaja arvioi, että maksaja ei muusta syystä pitäisi osallistua e-laskutukseen.

Maksajan maksupalveluntoimittajalla on oikeus lopettaa maksajan e-laskutus maksajan maksupalveluntoimittajan ja maksajan välillä voimassa olevien ehtojen mukaisesti.